De nalatenschap afwikkelen. Het stappenplan

  1. Om te beginnen wordt gekeken wie de erfgenamen zijn. Dit kan blijken uit een testament of, bij het ontbreken daarvan, op basis van de wet worden vastgesteld.
  2. Vervolgens is het aan de erfgenamen om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen ‘zuiver’ aanvaarden of ‘beneficiair’ aanvaarden.
  3. Als de erfgenamen bekend zijn, wordt er meestal een verklaring van erfrecht opgemaakt.
  4. Een boedelbeschrijving wordt opgesteld zodat duidelijk is wat de erfenis omvat.
  5. Als de boedelbeschrijving gereed is, kan de nalatenschap verder worden afgewikkeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat schulden worden betaald en goederen verkocht.
  6. Als alles is afgehandeld, blijft uiteindelijk alleen de verdeling nog over.
Neem contact met ons op
De RegisterExecuteur

Meer veelgestelde vragen

Bekijk alles
Copyright 2024 TowerSquare RegisterExecuteur B.V. | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven